Wieliczka – korepetycje z matematyki

Trwa boom na rynku korepetycji. Ceny ,lekcji po lekcjach” w całej Polsce idą w górę. Najdroższy i najczęściej wybierany jest język angielski i matematyka, ale nie ma przedmiotu, z którego uczniowie nie douczają się. Pozostaje pytanie, kto jest temu winien- nauczyciele,uczniowie czy system edukacji?

obecnie już nikt nie kwestionuje potrzebę korepetycji. Rodzice, nauczyciele i dzieci wiedzą, że obecny system edukacji Polsce daleki jest od normalnego. Cały czas nie ma korelacji pomiędzy programami, podręcznikami i wymaganiami uczelni wyższych. Korepetycje z matematyki Wieliczka

Większość rodziców wychodzi z założenia, że wiedza zdobyta w szkole nie wystarcza, aby w przyszłości dziecko dostało się na pożądane studia, miało szanse zaistnienia na rynku pracy.