Turystyka

nowy jork z baśniowymi skle­pami, kanionami ze szkła i kamienia, skwarny­mi latami i przejmującymi chłodem zimami oraz mozaiką narodowości, los ANGELES ,miasto składające się z kilku­dziesięciu ,przedmieść poszukujących aglomeracje”, malownicze wybrzeże kalifornu, san Francisco ma zbyt specyficzny charakter, no­wy orlean, choćby dal współczesnemu światu jazz, jest zbyt europejski, a Nevada, gdzie Las Vegas i Reno błyskają neonami w stronę pu­stynnych gwiazd, jest zbyt wyzywająca. Floryda, jej szmaragdowo-szafirowymi morzami, nasiąk­niętymi wodą bagnami, promami kosmiczny­mi, Disney Worldem oraz dodatkowo kąpieliskami dla bo­gatych i biednych. Chicago, które za przyczyną hollywoodzkich fil­mów kojarzy się z gangsterami, całym prze­mocy przestępczym podziemnym światem i po­litycznymi szykanami choćby jest to obraz prze­szłości, na dzień dzisiejszy bowiem sztuka, muzyka i teatry aglomeracje czynią zeń ośrodek kulturalny, ustępu­jący tylko Nowemu Jorkowi. To dobre miejsce na wycieczkę last minute. Syria sprzyja turystyce, popiera budowę nowych hoteli i próbuje produkować inne udogod­nienia, by przyciągnąć gości. W dobrych la­tach przyjeżdża tu 1,2 min turystów, przede wszystkim z Bliskiego Wschodu, by rozkoszować się kli­matem oraz dodatkowo podziwiać krajobrazy, zabytki oraz dodatkowo współczesne ciekawe miejsca.