Szybkość informacji

Szybkość informacji w mediach z jaką docierają najświeższe wiadomości
ze świata oraz plotki z życia gwiazd jest naprawdę bardzo duża. Dzięki
wysokorozwiniętej technologii możemy przekazywać informacje z
kontynentu na kontynent w bardzo krótkim i zadowalającym nas czasie.
Informacja globalna jest również bardzo łatwa do wysłania. Możemy
jednocześnie przekazywać informacje z jednego kontynentu na inne,
nawet te najbardziej od nas oddalone. Szybkość informacji w mediach
zaczęła niestety psuć niektórym sławnym osobom życie, ponieważ media
zaczęły zakłócać ich prywatność. Informacja globalna ma na celu
powiadomienie w jak najkrótszym czasie jak największej liczby osób na
ziemi o na przykład nadchodzącym niebezpieczeństwie czy o złych
warunkach atmosferycznych, którymi zostanie dotknięta większa część
naszej planety. To bardzo pomocne, ponieważ dzięki wysokiej szybkości
informacji w mediach z jaką zostają przekazywane wieści, możemy
zapobiec nawet najgroźniejszemu zdarzeniu, jakie ma dotknąć naszą
planetę.