Szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych (RODO) oraz Bezpieczeństwa w Sieci


Dziś przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie dostosowali, swoich systemów procedur dotyczących przepisów wynikających z RODO mają możliwość wdrożenia zmian. W całym kraju jest mnóstwo firm które, oferują szkolenia zakresu Ochrony Danych Osobowych (RODO). Jeśli zaliczasz się do przedsiębiorców, którzy nie zajęli się tematem RODO do tej pory, nie masz już czasu, żeby wgryźć się w przepisy i samodzielnie wdrożyć rozwiązania, które będą zgodne z unijnym rozporządzeniem. Musisz skorzystać ze wsparcia firm zewnętrznych, specjalizujących się w ochronie danych osobowych. Jeną z takich firm jest Netkomp z Bydgoszczy, która oferuje szkolenia w formie video.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przybliżone zostaną podstawowe pojęcia oraz zasady i procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego. Szkolenia RODO w formie Video to bardzo atrakcyjna forma, zważywszy na to, że dziś przedsiębiorcy nie mają czasu na to, by korzystać ze szkoleń stacjonarnych. Drugi atut takich szkoleń to, że ze szkolenia może skorzystać cała kadra w firmie, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Wyjazd kilku osób na szkolenia stacjonarne to koszta nawet kilkuset tysięcy złotych. Kupując szkolenia z bezpieczeństwa i ochrony danych w postaci video, właściciel może sporo zaoszczędzić i przeszkolić większą grupę pracowników w firmie.

Bezpieczeństwo w sieci – celem szkolenia jest przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci.