Psychoterapia wrocław

Psychoterapia wrocław ma na celu usunięcie objawów i trudności emocjonalnych stanowiących przyczynę cierpienia pacjenta|chłopcy i dziewczęta|człowieka|ludzi , a oprócz tego uruchomienie w jego psychice takich przeróbek, które umożliwią mu na lepsze i mocniejsze satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne. W świecie, który zmienia się coraz szybciej, stawiając nadal większe wymagania, nietrudno zagubić swoje wartości, preferencje oraz stracić poczucie sprawdzeniu nad życiem.

Pacjentzmienia się i zmienia swoje życie zarówno poprzez zrozumienie przyczyn swoich zachowań wcześniej nieuświadamianych, jak i poprzez zrozumienie swoich pragnień oraz emocji. Celem terapii psychodynamicznej jest taka zmiana w strukturze osobowości, która wyposaża jednostkę w nowe mechanizmy radzenia sobie z niedogodnościami. Każdy człowiek doświadcza bólu psychicznego na swój unikalny sposób, dlatego też treść sesji Psychoterapia wrocław zależy od indywidualnych doświadczeń każdego pacjenta. Główną metodą pracy jest rozmowa, która pozwala na zrozumienie historii życia pacjenta i odkrycie przyczyn trudności, z którymi się zmaga.

Centrum Psychoterapii i Samorozwoju „YourSelf” powstało, aby nieść poradę oraz dodatkowo zapewnić maksymalnie wypasioną opiekę osobom, które doświadczają kłopotów i trudności w życiu osobistym, małżeńskim i zawodowym. Ideą działalności Centrum jest też wspieranie ludzi chcących non stop się rozwijać i doskonalić, pragnących non stop pogłębiać wiedzę o sobie. Wszystkich zainteresowanych psychoterapią zapraszamy do gabinetu.

Proces terapii w każdej sytuacji odbywa się w ramach interakcji ludzi i psychologa określanych mianem relacji psychoteraputycznej. Uważamy, że metodę nawiązywania połączenia z psychologiem odzwierciedla sposoby wchodzenia ludzi w relacje w realnym świecie, zarówno w teraźniejszości, jak również w przeszłości. Dlatego też w trakcie terapii relacja w gronie pacjentem a terapeutą jest poddawana szczegółowej analizie. Zobacz psycholog wrocław

Specyfika podejścia psychodynamicznego polega na tym, że zakłada ono przyjęcie istnienia nieświadomości, a więc obszaru psychiki człowieka, do którego nie mamy bezpośredniego dostępu. W obszarze tym mieszczą się wyparte pragnienia, emocje oraz bolesne sytuacje z dawnych czasów.