Przedszkole uczy tolerancji

Tolerancji należy uczyć już od najmłodszych lat. Nie należy pozwalać dzieciom na wyśmiewanie ludzi słabszych, chorych, o różnym kolorze skóry i tym podobne. A gdzie, jak nie w przedszkolu dobrze się uczyć takiej postawy? przedszkola legionowo są miejscem, w którym w zdecydowanej większości przypadków przebywają razem dzieci niepełnosprawne (niesłyszące, niewidome, głuchonieme, na wózkach inwalidzkich), czy dzieci innych narodowości. Stąd też dla dzieci inność w znaczącej liczbie przypadków nie jest czymś, co zaskakuje, ponieważ mają z tym kontakt na co dzień. Można także znaleźć takie przedszkola targówek, w których specjalnie tworzy się grupy integracyjne, do których chodzą zarówno dzieci pełnosprawne, jak i niepełnosprawne. W znaczącej liczbie przypadków dzieci, które są zupełnie zdrowe, pomagają tym, które tej pomocy potrzebują. Przykładem takiej pomocy jest pchanie wózka, pomoc przy pakowaniu rzeczy, sprzątaniu. Warto zaznaczyć, że w ogromnej liczbie przypadków w takich integracyjnych grupach pracuje większa liczba przedszkolanek. Są to osoby przeszkolone, umiejące sobie radzić z dziećmi wymagającymi większej uwagi. Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości, przedszkola niepubliczne warszawa o takim profilu to będzie norma, norma, a nie coś wyjątkowego. Ze stuprocentową pewnością taka tendencja jest czymś pozytywnym. Dzieci, które miały, czy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi, są wrażliwsze, wykazują większą empatię, są bardziej tolerancyjne.