Podstawy udzielania pierwszej pomocy.

Udzielanie pierwszej pomocy jest niezwykle ważne. Często o życiu danego człowieka nie decydują godziny czy minuty, ale sekundy. Dzięki ludziom, którzy posiadają odpowiednią w tym zakresie wiedzę wiele osób zawdzięcza swoje zdrowie lub życie. Podstawową rzeczą o jakiej trzeba pamiętać jest sprawdzenie czy teren, na którym doszło do zdarzenia jest bezpieczny. Po czym dokładnie rozglądając się dookoła policzyć orientacyjnie poszkodowanych i określić ich stan (wiadomo, że w takiej sytuacji dokładnie określić się nie da – chodzi o to czy są przytomni, czy mają widoczne urazy, czy są kobiety ciężarne lub dzieci). Mając takie rozeznanie należy jak najszybciej zadzwonić na pogotowie celem wezwania fachowej pomocy medycznej. W trakcie meldunku należy podać wszystko co dotyczy wypadku i osób poszkodowanych co zdążyliśmy zauważyć. Dzięki temu wiadomo będzie ile ekip ratunkowych wysłać oraz będzie można przygotować oddział ratunkowy na przyjęcie rannych. Po wykonaniu telefonu do odpowiednich służb należy niezwłocznie przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.