Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie prowadzi działalność na rzecz rodzin z dzieckiem chorym na cukrzycę. Zakres działalności to wspomaganie pedagogiczne, psychologiczne i terapeutyczne rodzin zrzeszonych w Kole; organizowanie konferencji i zebrań o charakterze edukacyjnym z udziałem autorytetów w zakresie diabetologii, nefrologii, okulistyki, neurologii, ginekologii i innych (z współzależności od zlecenia rodziców i wskazań lekarzy prowadzących); wyposażanie dzieci w wyprawki szkolne oraz fachową literaturę i prasę diabetologiczną; organizacja wypoczynku letniego w formie turnusów rehabilitacyjnych;  orzecznictwo w sprawach dzieci i młodzieży w rozmowach i negocjacjach z władzami – leki, świadczenia i inne formy pomocy; przygotowywanie paczek świątecznych , a dodatkowo świadczenie doraźnej pomocy materialnej; systematyczne monitorowanie cen leków diabetologicznych i ścisła współpraca z zaprzyjaźnionymi aptekami; kontakty z mediami na rzecz dzieci i młodzieży z cukrzycą; współpraca  z firmami farmaceutycznymi, władzami wojewódzkimi, oświatowymi, szkołami i przedszkolami.