Gdzie określony odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość dużą wilgotnością powietrza (mgłą). W przypadku antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz Los Angeles. Ten 1-szy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednak drugi – subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a dodatkowo toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla wycinków wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog ma możliwość powodować kilka chorób, jak na przykład: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Przy tym, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on również niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.