Finanse i IT to najatrakcyjniejsze branże

Branżę IT i finanse studenci uznali za najbardziej przyszłościowe pod względem szans zatrudnienia – wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Najważniejszym dla respondentów kryterium wyboru miejsca pracy okazał się prestiż pracodawcy, a nie zarobki

Jak wynika z zaprezentowanych w czwartek przez Deloitte wyników badania „Kariera w finansach”, trzy czwarte ankietowanych studentów za najbardziej przyszłościową branżę uważa IT, na drugim miejscu z ponad połową wskazań – znalazły się finanse. Jako najciekawsze w finansach profesje wskazywano kolejno: dyrektora finansowego, maklera giełdowego, analityka finansowego i audytora.

Deloitte podkreśla, że ze względu na temat badania ogólnopolski sondaż był skierowanych głównie do studentów kierunków ekonomicznych (69 proc. badanych). 14 proc. uczestników było studentami kierunków prawniczych, 5 proc. – humanistycznych, 3 proc. – informatycznych. 97 proc. ankietowanych studiowało na uczelniach publicznych, 92 proc. – na studiach dziennych. Łącznie w internetowej ankiecie, przeprowadzonej w grudniu 2010 r. uczestniczyło 1413 osób.

Za branżami IT i finansów, z wyraźnie niższą liczbą wskazań, znalazły się kolejno: biotechnologia, budownictwo, sprzedaż, marketing.

W badaniu 23 proc. uczestników zadeklarowało, że wybrało już zawód i będzie dążyć do jego zdobycia, a kolejne 33 proc. też już wybrało, ale deklaruje otwartość na ewentualną zmianę planów.