Wstawianie implantów

Implant umieszcza się bezpośrednio w kości zębodołowej tak ażeby tworzył podstawę do zlokalizowania sztucznego zęba, mostu albo korony. Implant wstawia się w momencie gdy brak jest korzenia zębowego. Implanty są projektowane z bardzo odpornych materiałów takich jak tytan albo jego stopy, a dosłownie złoto. Możliwe jest także wstawianie implantów jeżeli ogólnie rzecz ujmując nie ma zębów. Wówczas nie posiada potrzeby aby jeden implant odpowiadał jednemu zębowi. Może wystarczyć ich jedynie kilka na całą szczękę. Do implantu przytwierdza się podstawę, do której następnie mocuje się protezy zębowe.