Usuwanie kamienia kotłowego

Odkamienianie instalacji c.o. polega na wprowadzeniu do rozkryzowanej instalacji c.o. roztworu preparatu RADINER Fs., zwykle jako 10 % roztwór wodny. W dużych instalacjach c.o., np. w wielorodzinnych budynkach roztwór wprowadzany jest do instalacji za pomocą pompy. Również przy pomocy pompy wymusza się obieg kąpieli w instalacji. W małych instalacjach można zastosować cyrkulację kąpieli bez pompy, np. w jednorodzinnym domku obieg można wymusić grawitacyjnie. Po przetrzymaniu roztworu chemikaliów w instalacji w czasie 6 do 8 godzin, roztwór zrzuca się do kanalizacji i neutralizuje preparatem neutralizującym (ALKAMAR), a instalację płucze się intensywnie wodą. Po wypłukaniu instalacji napełnia się ją kąpielą pasywacyjną i pozostawia przez kilka dni. Zabieg odmywania (neutralizacji) instalacji musi być przeprowadzony obligatoryjnie, natomiast zabieg pasywacji instalacji przeprowadzamy tylko wtedy, gdy instalację po wypłukaniu preparatem Radiner Fs napełnia się nieuzdatnioną wodą, np. na okres sezonu letniego (postojowego). O ile instalacja zostanie napełniona wodą uzdatnioną, zgodną z normą PN-85/C-04601 lub normą PN-93/C-04607, pasywacja nie jest obowiązkowa. Opinia higieniczna PZH dotycząca preparatu Radiner Fs zaleca wypracowany preparat przed osunięciem do ścieków neutralizować wapnem hydratyzowanym. Usuwanie kamienia kotłowego z wykorzystaniem technologii Radiner charakteryzuje się umiarkowanym poziomem kosztów, przy jednoczesnej prostocie wykonania zabiegu i jego wysokiej skuteczności.