RODO PRZYJAZNYM JĘZYKIEM

Po co nam RODO?

Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.

Prawną podstawą wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest art. 16 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Stanowi on, iż Parlament Europejski i Rada UE określają zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez Państwa Członkowskie w wykonywaniu działań wchodzących w zakres zastosowania prawa Unii, a także zasady dotyczące swobodnego przepływu takich danych.

Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r., a zaczęło obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r.

RODO PRZYJAZNYM JĘZYKIEM” ISBN 978-83-95962-0-1 wydana Bydgoszcz 2018 , Autor Sebastian Rybicki

Kompleksowe ujęcie problematyki RODO , w publikacji udzielono jasnych i wyczerpujących odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące stosowania RODO w firmach i placówkach medycznych przyjaznym językiem.