Notariusze – bardziej wam się opłaca pracować poza kancelarią

Notariusze są to takie osoby, zarówno mężczyźni, jak i kobeiety, które uprawiają zawód, który uprawnia je do sporządzania aktów notarialnych. Oczywiście za każdorazowe sporządzenie określonej czynności notarialnej pobierają oni tak zwaną taksę notarialną. Jest to nic innego, jak po prostu opłata, która jest ustalana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W rozporządzenie tym określona została górna granica wynagrodzenia, które otrzymają notariusze za dokonanie czynności notarialnej.  Nie ma jednak określonej granicy dolnej. Warto wiedzieć, że w wypadku, gdy notariusze Kraków dokonują czynności notarialnej poza swoja prywatną kancelarią, to mogą sobie wówczas ustalić wynagrodzenie, które zostaje  zwiększone o określoną kwotę.  I tak, gdy kancelaria notarialna w Krakowie zostanie opuszczona poprzez notariuszy w celach zawodowych,  to mogą oni zwiększyć uposażenie o kwotę liczoną za każdą godzinę, kiedy znajdują się oni poza własną siedzibą,czyli poza siedzibą w Krakowie. W porze dziennej mogą sobie doliczyć  50 PLN. Natomiast w porze nocnej albo w dni wolne od pracy do wynagrodzenia notariusz Kraków ma możliwość doliczyć sto PLN za każdą godzinę, gdy pracuje poza własną kancelarią notarialną. A zatem opłaca się dużo bardziej pracować mimo wszystko poza kancelarią, a też wyjeżdżać w celach zawodowych do innych miejscowości.