Notariusz nie tylko z przymusu

Nie wiedzieć czemu, ludzie wzbraniają się jak tylko mogą przed korzystaniem z usług notarialnych. A niesłusznie. W wielu wypadkach jest to konieczne, bo przepisy prawa nie pozwalają inaczej, ale notariusz kraków może być również przydatny w wypadkach ustawami nieobjętych. Na przykład wówczas, gdy trzeba na dłuższy czas przechować w bezpiecznym miejscu pieniądze bądź dokumenty. Banki to banki, mają swoje filozofie i – jak pokazuje doświadczenie – nie zawsze są w stu procentach bezpieczne. Co innego kancelaria notarialna w Krakowie, której dotyczą specjalne regulacje prawne. Nie tylko podpisy i nie tylko poświadczenie podpisów – każdy notariusz w Krakowie zajmuje się również sporządzaniem całego szeregu umów i aktów. W większości wypadków – na mocy ustaw określających, co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, by określona umowa mogła zostać uznana za faktycznie obowiązującą. Zdarza się jednak, że ludzie sami z siebie wolą podpisać umowę w obecności osoby trzeciej tak, by mieć pewność, że nie istnieją żadne okoliczności mogące ją unieważnić. To bardzo rozsądne posunięcie, szczególnie w wypadku umów jednostronnie korzystnych. Nie jest niczym szczególnie rzadkim – nawet w rodzinie – że ktoś zmienia zdanie i – na przykład – rezygnuje z oddania pola kuzynowi, by ten mógł posadzić tam sad. Zdanie zmienia jednak w momencie, w którym kuzyn poczynił już inwestycje, zasadził drzewka i – jak by nie było – wydał sporo pieniędzy. Umowy sporządzonej w obecności notariusza nie można cofnąć ze względu np. na nieświadomość jednej ze stron. Kuzyn i jego inwestycja zostaną więc bezpieczne.