Mój jest ten kawałek podłogi

Około dziewiątego tysiąclecia przed Chrystusem na Ziemi miała miejsce rewolucja neolityczna. Samo słowo rewolucja oznacza już jakieś gwałtowne zmiany, które w zasadniczy sposób coś zmieniają. Podobnie jest i w tym przypadku. Rewolucja neolityczna polegała na zmianie trybu życia człowieka. To znaczy, że z koczowniczego trybu życia człowiek przeszedł do osiadłego. To wiązało się oczywiście z rozpoczęciem budowy na przykład domów. I właśnie w tym momencie można mówić o narodzeniu architektury. Równie ważną rolę odgrywała architektura wnętrz – w tamtych czasach ludzie mocno wierzyli w pewne rzeczy, które bezpośrednio były odzwierciedlane we wnętrzu budynki. I tak na przykład w jednym z pierwszych miast – Catal Huyuk – wnętrze mieszkań oraz świątyń były ozdabiane różnymi religijnymi figurkami lub malowidłami. Podobne tradycje przechowały się aż do dzisiejszych czasów. W Polsce przez wiele wieków zdobiono ściany dworków religijnymi obrazami. Dzisiaj wyznacznikiem mody w tej kwestii jest zdecydowanie stolica Polski. Tam powstają nowe nurty mody, dlatego też architektura wnętrz Warszawa jest jedną z najładniejszych w centralnej części Europy. Oczywiście wokół Polski jest mocna konkurencja, ale Polacy bardzo dobrze radzą sobie w tej materii na arenie międzynarodowej architektura wnętrz.