Koedukacja w przedszkolu: tak, nie?

Koedukacja, czyli wspólne kształcenie dzieci obojga płci, jest tematem poruszanym w większości wypadków. Jest kilka szkół podstawowych, gimnazjów, a nawetliceów, w których zakłada się klasy złożone z samych dziewczynek lub również z samych chłopców. Uważa się bowiem, że wychodzi to na dobre obojgu: chłopcom i dziewczynkom. Są oni bardziej zdyscyplinowaniu. Chłopcy nie popisują się przed dziewczynkami, bo ich nie ma. Dziewczynki skupiają się bardziej na nauce, niż na dbaniu o własny wygląd tak, żeby zauważył je kolega z klasy. Czy i w przedszkola białołęka powinno się tworzyć osobne grupy dla dziewczynek i osobne dla chłopców? Wydaje się, że nie jest to wcale potrzebne. Dzieci w tym wieku powinny przebywać w sytuacji dziewczynek i z chłopcami i z dziewczynkami. I na odwrót. Oprócz tego dla dzieci w tym wieku płeć nie jest czymś, na co zwraca się uwagę. Dla nich nie istotne jest czy osoba z którą się bawią jest płci żeńskiej, czy też męskiej. Chłopcy lubią bawić się z dziewczynkami w dom, a dziewczynki lubią bawić się samochodami z chłopcami. przedszkole prywatne warszawa to miejsce, w którym dzieci poznają świat. Powinny więc też poznawać ten świat też od strony płci, różnic płciowych. przedszkola legionowo nie powinny im tego zabierać. Czas spędzony w przedszkolu, to czas uczenia się tolerancji, akceptacji inności, w tym akceptacji różnic wynikających z faktu posiadania innej płci. Przyda się to na przyszłość.