Auditor wewnętrzny ISO

Doświadczenia miedzynarodowe dowodzą, że dobrą pozycję na rynku utrzymują przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które aktualizują swoje systemy zarządzania, łącząc główne sfery działania z nowymi, takimi jak: jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy.
Efektywnym sposobem jest rozwijanie kompetencji dla stanowisk takich jak Auditor wewnętrzny ISO. Z kolei szkolenia ISO są coraz bardziej popularne. Ochrona środowiska i BHP dla wielu organizacji staje się elementem ważnym zarówno z punktu widzenia wypełniania wymogów prawa jak i promowania “proekologicznego” i „proludzkiego” wizerunku firmy. Systemy zarządzania jakością zapewniają takie prognozowanie i kontrolę wykonywanych procesów, aby stopień zagrożeń dla środowiska i pracowników, wynikających z działalności firmy ulegał ciągłemu zmniejszaniu a jakość sprzedawanych wyrobów spełniała coraz wyższe wymagania klientów.